środa, 27.01.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Okręgowa Komisja Wyborcza okręgu wyborczego RE (Wydział Elektryczny), zawiadamia, że wybory członków Senatu Politechniki Śląskiej spośród nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego odbędą się zdalnie, z użyciem komunikatora ZOOM oraz programu eSesja do głosowania:

  • dla grupy profesorów i profesorów uczelni we wtorek 26 maja, o godzinie 9:00,
  • dla grupy pozostałych nauczycieli akademickich we wtorek 26 maja, o godzinie 12:00.

W przewidzianym przepisami terminie zostali zgłoszeni następujący kandydaci z Wydziału Elektrycznego: w grupie profesorów i profesorów czelni:

  • prof. dr hab. inż. Marian Kampik,
  • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ

w grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

  • dr inż. Piotr Holajn.

Wszystkim pracownikom uprawnionym do głosowania zostaną przesłane, w najbliższym czasie, przez Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej, dane potrzebne do logowania do programu eSesja.

Link do spotkania w programie ZOOM zostanie wysłany przez Okręgową Komisję Wyborczą.

Poniżej istotne informacje:

Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) oraz bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) przysługuje wszystkim nauczycielom akademickim zatrudnionym (umowa o pracę) w Politechnice Śląskiej (Wydział Elektryczny), bez względu na wymiar czasu pracy (cały etat lub jego ułamek) oraz wymóg uczelni, jako podstawowego miejsca pracy, co wynika z uchwały nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dn. 10.02.2020r. w sprawie wykładni przepisów wyborczych. Bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie kandydatom, którzy do dnia 1.09.2020r. nie ukończą 67. roku życia.

 

Przewodniczący OKE Wydziału Elektrycznego

dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. Pol. Śl.