poniedziałek, 29.11.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Interdyscyplinarny zespół naukowców pod wspólnym kierunkiem dr hab. inż. Wojciecha Kostowskiego (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Techniki Cieplnej), dr hab. inż. Erwina Maciaka (Wydział Elektryczny, Katedra Optoelektroniki) oraz dr inż. Daniela Adameckiego (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa) zrealizował projekt „Opracowanie systemu pomiaru stopnia wydłużenia kompensatorów w oparciu o technologię światłowodową” dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt trwał 12 miesięcy i obejmował 2 etapy: projektowy oraz pomiarowo-badawczy, realizowany w Laboratorium Technologii Fotonicznych Politechniki Śląskiej a następnie na stanowisku GAZ-SYSTEM S.A. w Opolu w warunkach operacyjnych zbliżonych do rzeczywistych. Skonstruowany system pomiarowy charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami funkcjonalnymi (iskrobezpieczeństwo i wodoszczelność) oraz metrologicznymi. Opracowany przetwornik przekształca wysunięcie kompensatora rzędu kilkudziesięciu centymetrów na odkształcenie w skali mikro, wykrywane przez układ optyczny poprzez rejestrację przesunięcia rezonansowych długości fali sygnału odbitego od czujników światłowodowych. Dzięki odpowiedniej interpretacji tych długości, system umożliwia odczyt stopnia wysunięcia kompensatora z dokładnością 0,8%. Sygnał optyczny może być odczytany lokalnie lub zdalnie, co umożliwia ciągły monitoring nawet kilkudziesięciu kompensatorów poprzez linię światłowodową ułożoną wzdłuż gazociągu.