niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Dyrekcja Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów

ma zaszczyt zaprosić na otwarte zebranie poświęcone wspomnieniu
Profesora Wilibalda WINKLERA,
byłego Rektora Politechniki Śląskiej,
człowieka bardzo zasłużonego dla województwa śląskiego i szkolnictwa  wyższego w Polsce.

Profesor Wilibald Winkler  był wybitnym naukowcem i specjalistą w dyscyplinie elektrotechnika, jednym z twórców polskiej szkoły elektroenegetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W swoim dorobku miał wiele publikacji naukowych i książek dydaktycznych oraz wykształcił liczne grono inżynierów elektroenergetyków i swoich następców w działalności naukowo-dydaktycznej.

Zebranie, organizowane z okazji 80 rocznicy urodzin Profesora, odbędzie się w środę 22 stycznia 2014 r. o godzinie 11:00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Krzywoustego 2) w sali 615.

Program zebrania:

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych gości przez Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Pawła Sowę.
  2. Prezentacja wspomnieniowa o ś.p. Prof. Wilibaldzie Winklerze.
  3. Wystąpienia gości.
  4. Zakończenie zebrania.

Przewidywany czas trwania zebrania to około 1,5 godziny.