piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Praca naukowo-badawcza w ramach współpracy z TAURON Dystrybucja S.A.

W okresie od czerwca 2014 roku do lutego 2015 roku w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów realizowano pracę naukowo-badawczą dla TAURON Dystrybucja S.A. pt. „Nowe rozwiązania automatyki EAZ w sieciach nn – analiza techniczna”. Pracę wykonywał zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (kierownik), prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, dr inż. Marcin Niedopytalski, dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki.

Głównym celem pracy było przeprowadzenie analiz wpływu implementacji nowoczesnych rozwiązań aparatury pomiarowej, łączeniowej i kontrolnej (w tym automatyki regulacyjnej, sterującej, zabezpieczeniowej) oraz struktury teletransmisyjnej sieci niskiego napięcia na warunki funkcjonowania tej sieci. Prowadzone rozpatrywania skupiały się przede wszystkim na zagadnieniach: ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej, niezawodności pracy sieci, bezpieczeństwa odbiorców i służb ruchowych oraz realizacji funkcjonalności Smart Grid i Smart Metering.


Zrealizowana praca jest efektem wieloletniej współpracy z TAURON Dystrybucja S.A. Będzie ona kontynuowana w kolejnych latach m.in. jako wsparcie eksperckie wdrożenia wypracowanych rozwiązań w rzeczywistych układach sieci niskiego napięcia.