niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 4 lutego 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego.

1. Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału.

2. Celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede wszystkim jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Energetyki, Informatyki, oraz Mechatroniki.

Fragment Regulaminu Rady Programowej