niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W grudniu 2015 roku Politechnika Śląska była organizatorem warsztatów szkoleniowych dla międzynarodowej grupy studentów w ramach projektu AITE (Academy of International Techno Entrepreneurship). Jest to projekt realizowany w ramach Partnerstwa Strategicznego dla Młodzieży (KA2) programu Erasmus+. W projekcie uczestniczy pięciu partnerów międzynarodowych, w tym trzy uczelnie: Pamukkale University z Turcji jako lider projektu, University Dunarea de Jos din Galati z Rumunii oraz Politechnika Śląska, a także dwie organizacje edukacyjne: IPEC (International Project and Education Center) z Turcji oraz IYPF (International Young Professionals Foundation) z Australii. Koordynatorem projektu w Politechnice Śląskiej jest dr inż. Mariusz Stępień, który był także koordynatorem tego spotkania projektowego.

Dwutygodniowe warsztaty szkoleniowe przedsiębiorczości technicznej z udziałem 46 studentów, w tym 40 studentów zagranicznych, odbyły się w dniach 3-17 grudnia 2015 roku. Pierwszy, inauguracyjny dzień warsztatów miał miejsce na Politechnice Śląskiej, a kolejne w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Gronie” w Szczyrku. Politechnikę Śląską reprezentowali studenci Wydziału Elektrycznego: Linda Zagaska oraz Agnieszka Rodak z kierunku Energetyka, Krzysztof Kubiczek, Rafał Jopek i Grzegorz Jakubiec z kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Paulina Kus z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Otwarcia warsztatów podczas sesji inauguracyjnej, która odbyła się w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej dokonał prorektor Politechniki Śląskiej, prof. Ryszard Białecki. Uczestniczyli w niej także: Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Paweł Sowa, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Pamukkale University prof. Selcuk Toprak, Kierownik Działu Współpracy Naukowej z Zagranicą Politechniki Śląskej dr Jerzy Mościński, koordynator projektu prof. Bekir Sami Sazak, koordynator warsztatów dr Mariusz Stępień, koordynatorzy z instytucji partnerskich, trenerzy oraz studenci. Na początku spotkania Prorektor prof. Ryszard Białecki zaprezentował krótko uczelnię, w tym jej strukturę oraz współpracę międzynarodową. Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. Paweł Sowa przybliżył uczestnikom strukturę i profil działalności Wydziału Elektrycznego, jako głównego organizatora warsztatów (blisko połowa uczestników projektu to studenci kierunków elektrycznych). Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Pamukkale University, prof. Selcuk Toprak poświęcił swoje wystąpienie zagadnieniom współpracy międzynarodowej między uczelniami partnerskimi, jej historii oraz perspektywom. W ostatniej części głos zabrali prof. Bekir Sami Sazak, który przedstawił ideę projektu AITE, jego partnerów, planowaną realizację i oczekiwane rezultaty oraz dr Mariusz Stępień, który omówił w skrócie program warsztatów, ze szczególnym naciskiem na planowane wydarzenia towarzyszące, techniczne i kulturalne. Na zakończenie przedstawiciele liderów projektu przekazali prof. Ryszardowi Białeckiemu i prof. Pawłowi Sowie pamiątkowe upominki, a organizatorom dr Mariuszowi Stępniowi i prof. Marcinowi Kasprzakowi podziękowania za przygotowanie warsztatów.

Część merytoryczna warsztatów zawierała dwa zasadnicze elementy: spotkania warsztatowe oraz wizyty techniczne. Spotkania warsztatowe prowadzone przez licencjonowanego trenera Fehime Misbah Yuce z Stambułu obejmowały takie zagadnienia jak: psychologia sukcesu w obszarze techniki, innowacje i nowe idee, kreację pomysłów biznesowych, umiejętności miękkie, techniki burzy mózgów i inne. Realizowane były one dla całości studentów oraz w podgrupach metodą dialogową, projektową i prezentacyjną. Wizyty techniczne to praktyczny kontakt uczestników z techniką, przedsiębiorczością i biznesem. Pierwszą z wizyt, stanowiącą jednocześnie praktyczną prezentację naszej uczelni, było zwiedzanie wybranych laboratoriów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

W grupie małych przedsiębiorców studenci odwiedzili Zakład Automatyki Przemysłowej w Radziechowach, który od lat współpracuje z Wydziałem Elektrycznym. W czasie wizyty w firmie miało miejsce również forum z przedsiębiorcą, podczas którego właściciel firmy pan Andrzej Ozimiński odpowiadał na pytania studentów. Jako przykład dużego pracodawcy studenci odwiedzili zakład produkcyjny FCA Poland w Tychach, czyli znanego producenta samochodów marki Fiat. Zapoznali się ze strukturą zakładu, przebiegiem produkcji oraz zwiedzili dwa z wydziałów fabryki, to jest montownię oraz spawalnię. Trzecim z zakładów była Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka Żar, gdzie studenci obejrzeli film na temat energetyki odnawialnej w Polsce oraz zwiedzili część generatorową elektrowni. Przy okazji wizyty w elektrowni studenci weszli też na Górę Żar, gdzie zobaczyli zbiornik elektrowni i kolejką linową zjechali na dół.

Program merytoryczny warsztatów uzupełniony był o bogaty program kulturalno-turystyczny. W ramach części kulturalnej studenci zorganizowali tzw. wieczory narodowe: polski, turecki i rumuński. W ramach wieczoru polskiego do ośrodka szkoleniowego zawitała orkiestra góralska „Zbójnicy”, która zaprezentowała kulturę góralską poprzez muzykę, śpiew oraz zabawy ludowe. Bardzo licznie i chętnie uczestniczyli w nich uczestnicy spotkania. Wieczór turecki rozpoczęty został od prezentacji multimedialnej przybliżającej uczestnikom Turcję jako państwo i jego kulturę. Następnie w formie skeczy zaprezentowano wybrane elementy kultury ludowej, na przykład zaręczyny. Na koniec była część kulinarna z lokalnymi tureckimi potrawami (np. chałwą) i tańce przy tureckiej muzyce. Podobnie zorganizowany był wieczór rumuński.

Część kulturalną wieczoru polskiego uzupełniły wycieczki do ważnych miejsc turystycznych obrazujących kulturę i historię Polski. Studenci rozpoczęli tę część od wyjazdu wyciągiem na Skrzyczne, skąd przy pięknej pogodzie mogli podziwiać widok na bliższą i dalszą okolicę, aż po same Tatry. Jednym z ważniejszych miejsc odwiedzonych przez uczestników było Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Była to wizyta bardzo wyczekiwana przez studentów. Wzbudziła też u nich niemałe emocje. Drugim miejscem był Kraków, gdzie grupa zwiedziła Starówkę oraz Wawel, w tym Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sukiennice, wysłuchała hejnału mariackiego oraz poznała historię konfesji św. Stanisława w Katedrze Wawelskiej. Kontynuacją wizyty w Krakowie było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Ciekawy program zwiedzania z imponującą kaplicą św. Kingi zakończył się niespodziewanym udziałem (jako widzowie) w turnieju tańca towarzyskiego organizowanym w części podziemnej kopalni. Dużo emocji wśród uczestników wzbudziło zwiedzanie Muzeum Browaru Arcyksiążęcego w Żywcu w ramach którego znalazła się degustacja piwa. Po zwiedzeniu muzeum uczestnicy spędzili wieczór na żywieckiej starówce. Były także wizyty w Szczyrku oraz Bielsku-Białej organizowane indywidualnie przez studentów.

Oprócz warsztatów dla studentów, które miały w projekcie charakter pilotażowy, w dniach 3-6 grudnia miało miejsce spotkanie koordynatorów projektu. Jego celem była dyskusja nad kluczowymi elementami projektu, jego organizacją i możliwościami poprawy jakości jego rezultatów. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Bekir Sami Sazak i prof. Selcuk Toprak z Pamukkale University, dr Gelu Gurguiatae z University Dunarea de Jos, Mustafa Memis i Emine Seyda Ozdemir z IPEC, prof. Emil Mutafov i Michael Doychinov z IYPD oraz prof. Marcin Kasprzak i dr Mariusz Stępień z Politechniki Śląskiej. Było to drugie spotkanie liderów projektu, a jego najważniejszym elementem było szczegółowe omówienie części merytorycznej programu warsztatów i dyskusja nad jego rezultatami dla uczestników szkolenia.

Warsztaty organizowane przez Politechnikę Śląską w Szczyrku były pierwszym z dwóch spotkań projektowych dla studentów. Drugie spotkanie, uwzględniające wnioski z pierwszego spotkania, odbędzie się w marcu bieżącego roku w Denizli w Turcji. W spotkaniu tym weźmie udział 50 studentów z organizacji partnerskich, w tym 17 studentów Politechniki Śląskiej.