niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 12 stycznia 2016 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie z przedstawicielami koncernu samochodowego Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Poland S.A.

Inicjatorem spotkania był dr inż. Rafał Setlak – od wielu lat prowadzący ścisłą współpracę z grupą Fiat. W spotkaniu wzięli udział: Bogusław Cieślar - Kierownik Biura Prasowego i Rzecznik FCA Poland S.A., Jan Drapała z działu Human Resources FCA Poland S.A. oraz Tadeusz Mańka i Maciej Łyskawa z firmy Ganinex Gazda Group – salonu dealerskiego grupy FCA.

Goście spotkali się z Dziekanem Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. Pawłem Sową, od którego otrzymali dyplomy uznania za nieodpłatne udostępnienie floty samochodów z koncernu Fiat Chrysler Automobiles dla gości i organizatorów Jubileuszowych Uroczystości 70-lecia Wydziału Elektrycznego.

Następnie zwiedzono wybrane laboratoria Wydziału: Laboratorium Elementów i Systemów Mechatronicznych w Katedrze Mechatroniki, w którym dr inż. Paweł Kowol zaprezentował badania dotyczące wykorzystania cieczy magnetycznej, Laboratorium Energoelektronicznych Układów Napędowych w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, gdzie dr inż. Aleksander Bodora przybliżył gościom konstrukcję pojazdu elektrycznego Elipsa, a dr inż. Grzegorz Jarek stanowiska do badania właściwości napędów. W ostatnim laboratorium – Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej w Zakładzie Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie dr inż. Rafał Setlak przedstawił prace prowadzone w zakresie systemów energetyki odnawialnej w zastosowaniu do transportu samochodowego.

Spotkanie zakończyło się rozmowami dotyczącymi przyszłości grupy FCA w kraju i na świecie oraz nakreśleniem dalszej współpracy z Wydziałem Elektrycznym.